แบบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ1 แบบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ2 แบบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ3
Home >> กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ >> ประกาศ
  • ประกาศ
img
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
โครงการประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้ายานยนต์ ชื้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ 2561 (TAPA 2018) ทางสื่อต่างประเทศ (15/02/61)
img
การแก้ไขประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
ขอให้ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ฯ ลำดับที่ 1 – 11 มารายงานตัวเพื่อบรรจุและเข้ารับราชการในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มง...(31/01/61)
img
ประกาศกรมฯ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
ขอให้ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ฯ ลำดับที่ 1 – 11 มารายงานตัวเพื่อบรรจุและเข้ารับราชการในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ กลุ่ม...(25/01/61)
img
ประกาศราคากลาง การจัดเช่าพื้นที่เปล่าเพื่อเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Marché du Film – Cannes Film Festival 2018
ประกาศราคากลาง การจัดเช่าพื้นที่เปล่าเพื่อเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Marché du Film – Cannes Film Festival 2018(17/01/61)
img
ประกาศราคากลาง การการจ้างเหมาออกแบบ /ตกแต่งคูหาประชาสัมพันธ์กรมฯ และออกแบบป้าย Hanging Banner งานแสดงสินค้า Texworld (Spring/Summer) 2018
ประกาศราคากลาง การการจ้างเหมาออกแบบ /ตกแต่งคูหาประชาสัมพันธ์กรมฯ และออกแบบป้าย Hanging Banner ภายใต้โครงการผลักดันการส่งออกสินค้าแฟชั่นผ่านการจัดงา...(17/01/61)
img
ประกาศราคากลาง การจัดเช่าพื้นที่/คูหามาตรฐานในงานแสดงสินค้า Texworld (Spring/Summer) 2018
ประกาศราคากลาง การจัดเช่าพื้นที่/คูหามาตรฐาน ภายใต้โครงการผลักดันการส่งออกสินค้าแฟชั่นผ่านการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ และการเข้าร่วมงานแสดงสิ...(12/01/61)
img
ประกาศราคากลาง การจัดเช่าพื้นที่ภายใต้โครงการงานแสดงสินค้า SIAL 2018
ประกาศราคากลาง การจัดเช่าพื้นที่ภายใต้โครงการงานแสดงสินค้า SIAL 2018 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส(12/01/61)
img
ประกาศราคากลาง การจัดเช่าพื้นที่เปล่า โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยในงานแสดงสินค้า Marché du FIlm - Cannes Film Festival 2018
ประกาศราคากลาง การจัดเช่าพื้นที่เปล่า โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยในงานแสดงสินค้า Marché du FIlm - Cannes Film Festival 2018(08/01/61)
img
สำนักบริหารกลาง กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์และพิธีการขนส่งสินค้า เปิดรับสมัครผู้ปฏิบัติงานกรม เพื่อปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 2 ราย สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ชั้น 5 อาคารริมถนน กระทรวงพาณิชย์ ถึงวันที่ 29 ธ.ค. 2560 เวลา 15.00 น. สอบถามรายละเอียด โทร : 02-507-8293(14/12/60)
img
สำนักสารสนเทศและการบริการการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานของกรม จำนวน 2 อัตรา
สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่
สำนักสารสนเทศและการบริการการค้าระหว่างประเทศ ชั้น 5(อาคารริมน้ำ)
ตั้งแต่วันที่ 7 – 15 ธันวาคม 2560 /สอบข้อ...(07/12/60)
Page 1 of 6
1 2 3 4 5 6 Next »
Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. 563 Nonthaburi Road, Bangkrasor, Nonthaburi 11000, Thailand Tel. +66 2507 7999 e-mail: tiditp@ditp.go.th
Copyright © 2013, Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. All rights reserved.

Website Policy  |   Privacy Policy   |   Website Security Policy  

W3C