แบบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ1 แบบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ2 แบบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ3
Home >> กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ >> ประกาศ
  • ประกาศ
img
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล่ามสำหรับบรรยายวิธีทำอาหารไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมและบริการของไทยภายในงาน Thai Festival 2018
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล่ามสำหรับบรรยายวิธีทำอาหารไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมและบริการของไทยภายในงาน Tha...(31/07/61)
img
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมและบริการของไทยภายในงาน Thai Festival 2018
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมและบริการของไท...(31/07/61)
img
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสาธิตทำอาหารไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมและบริการของไทยภายในงาน Thai Festival 2018
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสาธิตทำอาหารไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมและบริการของไทยภายในงาน Thai Fes...(31/07/61)
img
ประกาศราคากลาง - ค่าจ้างสาธิตสินค้าอาหารไทย ตามโครงการ In-Store Promotion ร่วมกับห้าง Metro Canada
ประกาศราคากลาง - ค่าจ้างสาธิตสินค้าอาหารไทย ตามโครงการ In-Store Promotion ร่วมกับห้าง Metro Canada(19/07/61)
img
นวัตกรรมเทคโนโลยีเส้นใยผ้าที่ป้องกันการเลอะ (สคต.โอซากา)
สรุปข่าวเด่นในประเทศญี่ปุ่นรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 8-14 กรกฎาคม 2561(13/07/61)
img
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุ/ครุภัณฑ์
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ/ครุภัณฑ์ 5 รายการ (10/07/61)
img
ประกาศราคากลาง - ค่าจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมสาธิตสินค้าอาหารไทย โครงการ In-Store Promotion ร่วมกับห้าง Metro Canada
ประกาศราคากลาง - ค่าจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมสาธิตสินค้าอาหารไทย โครงการ In-Store Promotion ร่วมกับห้าง Metro Canada

(04/07/61)
img
ประกาศราคากลาง การประชาสัมพันธ์คูหาโครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลกปี 2561
ประกาศราคากลาง การประชาสัมพันธ์คูหาโครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลกปี 2561 ณ งานแสดงสินค้า Maison & Objet กันยายน 2561 กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศ...(02/07/61)
img
ประกาศราคากลาง การประชาสัมพันธ์การจัดแสดงผลงานและส่งเสริมการตลาด โครงการจัดกิจกรรมแสดงผลงาน T-STYLE ณ งาน Maison & Objet 2018
ประกาศราคากลาง การประชาสัมพันธ์การจัดแสดงผลงานและส่งเสริมการตลาด โครงการจัดกิจกรรมแสดงผลงาน T-STYLE ณ งานแสดงสินค้า Maison & Objet 2018(02/07/61)
img
ประกาศราคากลาง การเช่าสถานที่เพื่อจัดกิจกรรม Business Networking ในโอกาสคณะผู้บริหารระดับสูงเดินทางเยิอนสาธาณรัฐฝรั่งเศส
ประกาศราคากลาง การเช่าสถานที่เพื่อจัดกิจกรรม Business Networking ในโอกาสคณะผู้บริหารระดับสูงเดินทางเยิอนสาธาณรัฐฝรั่งเศส(21/06/61)
img
ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาผู้ให้บริการพาหนะ โครงการผู้บริหาระดับสูงกระทรวงพาณิชย์เดินทางเยือนสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 18 - 27 มิถุนายน 2561
ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาผู้ให้บริการพาหนะ โครงการผู้บริหาระดับสูงกระทรวงพาณิชย์เดินทางเยือนสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 18 - 27 มิถุนายน 2...(21/06/61)
img
ประกาศราคากลาง การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ภายใต้โครงการงานแสดงสินค้า SIAL 2018
ประกาศราคากลาง การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ภายใต้โครงการงานแสดงสินค้า SIAL 2018 ระหว่างวันที่ 21 - 25 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้า Paris Nord V...(19/06/61)
img
ประกาศราคากลางการจัดจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ภายใต้โครงการงานแสดงสินค้า SIAL 2018
ประกาศราคากลางการจัดจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ภายใต้โครงการงานแสดงสินค้า SIAL 2018 ระหว่างวันที่ 21 - 25 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้า Paris Nord...(19/06/61)
Page 1 of 8
1 2 3 4 5 6 7 8 Next »
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ | ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง | รายงานประจำปี | คู่มือการปฎิบัติงาน | รายงานผลการปฎิบัติงาน |หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | อัตราแลกเปลี่ยน | ถาม-ตอบ
แบบสำรวจความพึงพอใจ | รับเรื่องร้องเรียน | สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ลงนามแล้ว | สมัครสมาชิกรับข่าวสาร | ร่างกฏหมายที่รับฟังความคิดเห็น | แผนผังเว็บไซต์ทั้งหมด
Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. 563 Nonthaburi Road, Bangkrasor, Nonthaburi 11000, Thailand Tel. +66 2507 7999 e-mail: tiditp@ditp.go.th
Copyright © 2013, Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. All rights reserved.

Website Policy  |   Privacy Policy   |   Website Security Policy  

W3C