แบบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ1 แบบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ2 แบบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ3
Home >> สำหรับผู้ประกอบการ >> ตลาด >> สหรัฐอเมริกา >> ข้อมูลพื้นฐานการค้าและการลงทุน
  • ข้อมูลพื้นฐานการค้าและการลงทุน
img
Miscellaneous Tariff Bill ลด/ระงับชั่วคราว ภาษีนำเข้าสินค้าวัตถุดิบ ช่วยสร้างอำนาจการแข่งขันด้านการค้าของสหรัฐฯ (สคต.ลอสแอนเจลิส)
Miscellaneous Tariff Bills (MTBs)
MTBs คือกฎหมายสหรัฐฯที่ระบุการลดหรือระงับเป็นการชั่วคราวภาษีสินค้านำเข้าสหรัฐฯบางรายการหรือที่เป็นการแก้ไขระ...(27/07/60)
img
Trade Facilitation Agreement (TFA) และ การดำเนินงานของสหรัฐฯภายใต้แนวทาง TFA (สคต.ลอสแอนเจลิส)
Trade Facilitation Agreement (TFA) คือ ข้อตกลงของประเทศสมาชิก WTO ที่เป็นการทำความพยายามระดับโลกในการสร้างขั้นตอนปฏิบัติของรัฐบาลประเทศสมาชิกเพื่อความ...(27/07/60)
Page 1 of 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next »
Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. 563 Nonthaburi Road, Bangkrasor, Nonthaburi 11000, Thailand Tel. +66 2507 7999 e-mail: tiditp@ditp.go.th
Copyright © 2013, Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. All rights reserved.

Website Policy  |   Privacy Policy   |   Website Security Policy  

W3C

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
1667616