• ข่าวจาก สคต.
img
img
img
More...
  • ข้อมูลพื้นฐานการค้าและการลงทุน
img
img
img
More...
  • ติดต่อ
pic Abuja
Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy, No. 3 Osun Close, Off Osun Crescent, Maitama, Abuja, Nigeria
Phone : +234 703 905 2313
Fax : -
e-Mail : ditpabuja@gmail.com ; thumn@moc.go.th
Minister Counsellor (Commercial) : Mr.Thum Niemskul
Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. 563 Nonthaburi Road, Bangkrasor, Nonthaburi 11000, Thailand Tel. +66 2507 7999 e-mail: tiditp@ditp.go.th
Copyright © 2013, Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. All rights reserved.

Website Policy  |   Privacy Policy   |   Website Security Policy  

W3C

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
1637430