• ข่าวจาก สคต.
img
img
img
More...
  • ข้อมูลพื้นฐานการค้าและการลงทุน
img
img
More...
  • กิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาด
img
img
img
More...
  • ติดต่อ
pic Nairobi
Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy P.O. Box 58349-00200 Rose Avenue(off. Lenana Rd.), Nairobi, KENYA
Phone : 001-254-20-291-9131 , 001-254-731-311-820
Fax : -
e-Mail : info@ocanairobi.co.ke
Director : Mr. Thanit Ngansampantrit
Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. 563 Nonthaburi Road, Bangkrasor, Nonthaburi 11000, Thailand Tel. +66 2507 7999 e-mail: tiditp@ditp.go.th
Copyright © 2013, Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. All rights reserved.

Website Policy  |   Privacy Policy   |   Website Security Policy  

W3C

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
1637431