• ข่าวจาก สคต.
img
img
รายงาน Business Creation & Networking : บริษัท Tottus - ห้างไฮเปอร์มาร์เก็ต/ซูเปอร์มาร์เก็ตรายสำคัญของชิลี
ผอ. สคต. ณ กรุงซันติอาโก เดินทางเข้าพบผู้แทนบริษัทฯ เพื่อหารือและขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรม Instore Promotion เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าข้าวและอาหารไท...(12/01/61)
img
รายงาน Business Creation & Networking : ร้านอาหาร Thai House ร้านอาหารไทยในลักษณะ Full Service ที่มีเจ้าของเป็นคนไทยแห่งแรกในชิลี
ผอ. สคต. ณ กรุงซันติอาโกเข้าพบเจ้าของร้านอาหารไทย Thai House เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครโครงการ Thai Select พร้อมให้คำปรึกษาถึงโอกาสในการนำเข้าสิน...(12/01/61)
More...
  • ข้อมูลพื้นฐานการค้าและการลงทุน
img
img
img
More...
  • กิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาด
img
รายงาน Business Creation & Networking : บริษัท Tottus - ห้างไฮเปอร์มาร์เก็ต/ซูเปอร์มาร์เก็ตรายสำคัญของชิลี
ผอ. สคต. ณ กรุงซันติอาโก เดินทางเข้าพบผู้แทนบริษัทฯ เพื่อหารือและขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรม Instore Promotion เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าข้าวและอาหารไท...(12/01/61)
img
รายงาน Business Creation & Networking : ร้านอาหาร Thai House ร้านอาหารไทยในลักษณะ Full Service ที่มีเจ้าของเป็นคนไทยแห่งแรกในชิลี
ผอ. สคต. ณ กรุงซันติอาโกเข้าพบเจ้าของร้านอาหารไทย Thai House เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครโครงการ Thai Select พร้อมให้คำปรึกษาถึงโอกาสในการนำเข้าสิน...(12/01/61)
img
ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์งาน Thaifex 2018 ในชิลี
รายงานข่าวเด่นประจำสัปดาห์ (ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2561) จาก สคต. ณ กรุงซันติอาโก(05/01/61)
More...
  • ข้อมูลประเทศ
img
img
More...
  • ติดต่อ
pic Santiago
Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy (Thai Trade Center, Santiago) Av.Andres Bello 2777, Of.2802 Las Condes, Santiago, CHILE
Phone : 001-56-2 2203 3386-7
Fax : 001-56-2 2203 3391
e-Mail : thaitrade@ttcsantiago.cl
Minister Counsellor (Commercial) : Miss Chulalak Khemthong
Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. 563 Nonthaburi Road, Bangkrasor, Nonthaburi 11000, Thailand Tel. +66 2507 7999 e-mail: tiditp@ditp.go.th
Copyright © 2013, Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. All rights reserved.

Website Policy  |   Privacy Policy   |   Website Security Policy  

W3C

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
1637429