• ข่าวจาก สคต.
img
ข่าวประชาสัมพันธ์สัปดาห์ที่ 5 เดือนพฤศจิกายน 2560 สคต.ลอสแอนเจลิส
1. Walmart และ Kroger ให้ความสำคัญกับการส่งมอบสินค้าตรงเวลา (on-time delivery)
2. ประธานาธิบดี Trump กีดขวางระบบการแก้ไขข้อพิพาททางการค้าของโล...(13/12/60)
img
img
More...
  • ข้อมูลพื้นฐานการค้าและการลงทุน
img
img
img
More...
  • กิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาด
img
img
img
More...
  • ข้อมูลประเทศ
img
img
img
More...
  • ติดต่อ
pic New York
Thai Trade Center, New York Rockefeller Center 630 Fifth Avenue, Suite 1960 New York, NY 10111 USA
Phone : 001-1-212-482 0077 , 001-1-212-482 0088
Fax : 001-1-212-482 1177
e-Mail : info@thaitradeny.com
Consul (Commercial) : Mr. Napadol Thongmee
pic Miami
Thai Trade Center, 6100 Blue Lagoon Drive, Suite 100, Miami, FL 33126, USA
Phone : 001-1-786-388-7888
Fax : 001-1-786-388-7999
e-Mail : ttcmiami@earthlink.net , ttcmiami@gmail.com
Director : Miss Nithima Siriphokakij
pic Los Angeles
Commercial Office of the Royal Thai Consulate General 611 North Larchmont Blvd.,3rd Floor, Los Angeles, CA 90004, U.S.A.
Phone : 001-1-323 466-9645
Fax : 001-1-323 466-1559
e-Mail : ttcla@live.com
Consul (Commercial) : Mrs. Kwanapa Phivnil
pic Chicago
Commercial Office of Royal Thai Consulate General 700 North Rush St.2nd Floor Chicago, IL 60611 U.S.A
Phone : 001-1-312 787-3388
Fax : 001-1-312 787-9733
e-Mail : ttcc@thaitradechicago.com
Consul (Commercial) : Miss Usasri Kheorayab
Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. 563 Nonthaburi Road, Bangkrasor, Nonthaburi 11000, Thailand Tel. +66 2507 7999 e-mail: tiditp@ditp.go.th
Copyright © 2013, Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. All rights reserved.

Website Policy  |   Privacy Policy   |   Website Security Policy  

W3C

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
1607191