• ข่าวจาก สคต.
img
img
img
More...
  • ข้อมูลพื้นฐานการค้าและการลงทุน
img
img
img
More...
  • กิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาด
img
img
img
More...
  • ข้อมูลประเทศ
img
img
img
More...
  • ติดต่อ
pic Vancouver
Thai Trade Center, The Royal Thai Consulate General 1009-1166 Alberni Street, Vancouver, BC. V6E 3Z3, CANADA
Phone : 001-1-604 6876400
Fax : 001-1-604 6836775
e-Mail : ttcvan@telus.net
Consul (Commercial) : Mr. Suttichat Nilkuha
pic Toronto
Thai Trade Centre, Toronto Office of Commercial Affair The Royal Thai Consulate-General 31 Glouester Street, Toronto, Ontario, CANADA M4Y 1L8
Phone : 001-1-416 9215400
Fax : 001-1-416 9217545
e-Mail : thaitradetoronto@on.aibn.com
Consul (Commercial) : Mr.Thanakrit Luangasnathip
Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. 563 Nonthaburi Road, Bangkrasor, Nonthaburi 11000, Thailand Tel. +66 2507 7999 e-mail: tiditp@ditp.go.th
Copyright © 2013, Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. All rights reserved.

Website Policy  |   Privacy Policy   |   Website Security Policy  

W3C

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
1607199