• ข่าวจาก สคต.
img
CPI ของอิสราเอลในเดือนสิงหาคม 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3
รายงานข่าวเด่นรายสัปดาห์ (Weekly Press Release) ฉบับที่ 58 เดือนกันยายน 2560 (18 – 22 กันยายน 2560)(18/09/60)
img
อิสราเอลมีความพยายามให้มีการเปิดเสรีทางการค้าในสินค้านมมากขึ้น
รายงานข่าวเด่นรายสัปดาห์ (Weekly Press Release) ฉบับที่ 57 เดือนกันยายน 2560 (11 – 15 กันยายน 2560)(15/09/60)
img
ธนาคารแห่งชาติของรัฐอิสราเอลประกาศการรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ร้อยละ 0.1
รายงานข่าวเด่นรายสัปดาห์ (Weekly Press Release) ฉบับที่ 56 เดือนกันยายน 2560 (4 – 8 กันยายน 2560)(07/09/60)
More...
  • กิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาด
img
สคต. ณ กรุงเทลอาวีฟ เข้าพบบริษัท Sarine Technologies Ltd. (เทคโนโลยีด้านสินค้าอัญมณี และเพชรพลอย)
รายงานการเข้าพบผู้นำเข้า/ผู้ประกอบการ/หน่วยงานทางการค้า เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจและขยายโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศรัฐอิสราเอล ฉบับที่ 30 ...(16/08/60)
img
สคต. ณ กรุงเทลอาวีฟ เข้าพบหารือ President & CEO บริษัท Autoluxe Tires (Israel) Ltd.
รายงานการเข้าพบผู้นำเข้า/ผู้ประกอบการ/หน่วยงานทางการค้า เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจและขยายโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศรัฐอิสราเอล ฉบับที่ 29 ...(21/07/60)
img
สคต. ณ กรุงเทลอาวีฟ เข้าร่วมงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ Jovella 2017 ของอิสราเอล
รายงานการเข้าพบผู้นำเข้า/ผู้ประกอบการ/หน่วยงานทางการค้า เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจและขยายโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศรัฐอิสราเอล ฉบับที่ 28 ...(04/07/60)
More...
  • ติดต่อ
pic Tel Aviv
Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy 144 Hayarkon Street Tel Aviv 63451, ISRAEL
Phone : 001-972-3 5244277 -8
Fax : 001-972-3 5244270
e-Mail : thaitctelaviv@ditp.go.th
Minister Counsellor (Commercial) : Mr. Nawapat Noppakun
Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. 563 Nonthaburi Road, Bangkrasor, Nonthaburi 11000, Thailand Tel. +66 2507 7999 e-mail: tiditp@ditp.go.th
Copyright © 2013, Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. All rights reserved.

Website Policy  |   Privacy Policy   |   Website Security Policy  

W3C

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
1531724