• ข่าวจาก สคต.
img
img
img
More...
  • ข้อมูลพื้นฐานการค้าและการลงทุน
img
img
img
More...
  • กิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาด
img
img
img
More...
  • ข้อมูลประเทศ
img
img
img
More...
  • ติดต่อ
pic Jeddah
Thailand Trade Office, Jeddah AL DRAS TOWER, 7th Floor, King Abdullah Road. P.O. Box 8014 Jeddah 21482, SAUDI ARABIA
Phone : 001-966-12-653-3132, 653-3280
Fax : 001-966 2 650-4544
e-Mail : thaitcjeddah@ditp.go.th ; thaitcjeddah@gmail.com
Consul (Commercial) : Mr. Athikhom Tuntiwong
Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. 563 Nonthaburi Road, Bangkrasor, Nonthaburi 11000, Thailand Tel. +66 2507 7999 e-mail: tiditp@ditp.go.th
Copyright © 2013, Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. All rights reserved.

Website Policy  |   Privacy Policy   |   Website Security Policy  

W3C

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
1674210