• ข่าวจาก สคต.
img
Suepermarket in Bangladesh
supermarket ในบังคลาเทศเป็น modern trade ที่เพิ่งเริ่มพัฒนาและมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง(26/10/59)
img
img
More...
  • ข้อมูลพื้นฐานการค้าและการลงทุน
img
img
img
More...
  • กิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาด
img
img
Suepermarket in Bangladesh
supermarket ในบังคลาเทศเป็น modern trade ที่เพิ่งเริ่มพัฒนาและมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง(26/10/59)
img
More...
  • ข้อมูลประเทศ
img
img
img
More...
  • ติดต่อ
pic Dhaka
17, Mohakhali C/A 3rd Floor, Red Cresent Concord Tower, 1212
Phone : +88-02 985 0056-7
Fax : +88-02 985 0059
e-Mail : thaitcdhaka@gmail.com
Director : Mr. Suebsak Dangboonrueng
Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. 563 Nonthaburi Road, Bangkrasor, Nonthaburi 11000, Thailand Tel. +66 2507 7999 e-mail: tiditp@ditp.go.th
Copyright © 2013, Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. All rights reserved.

Website Policy  |   Privacy Policy   |   Website Security Policy  

W3C

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
1637430