• ข่าวจาก สคต.
img
img
img
More...
  • ข้อมูลพื้นฐานการค้าและการลงทุน
img
ฮ่องกง ฐานการขยายตลาดหนังไทยเข้าจีน
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สคต.ฮ่องกง (16/02/61)
img
img
อนาคต Bitcoin ในฮ่องกง
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สคต. ฮ่องกง (02/02/61)
More...
  • กิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาด
img
img
img
More...
  • ข้อมูลประเทศ
img
img
img
More...
  • ติดต่อ
pic Hong Kong
Office of Trade Commissioner, Royal Thai Consulate General 8th Floor, Fairmont House, 8 Cotton Tree Drive HONG KONG
Phone : 001-852 25259716
Fax : 001-852 28684927
e-Mail : thaicomm@netvigator.com
Executive Director : Mr. Wittayakorn Maneenetr
Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. 563 Nonthaburi Road, Bangkrasor, Nonthaburi 11000, Thailand Tel. +66 2507 7999 e-mail: tiditp@ditp.go.th
Copyright © 2013, Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. All rights reserved.

Website Policy  |   Privacy Policy   |   Website Security Policy  

W3C

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
1674210