• ข่าวจาก สคต.
img
img
img
More...
  • ข้อมูลพื้นฐานการค้าและการลงทุน
img
img
img
More...
  • กิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาด
img
img
img
More...
  • ข้อมูลประเทศ
img
img
img
More...
  • ติดต่อ
pic Hiroshima
Office of Thai Trade Representative Hiroshima 5th Floor Hiroshima Information Plaza 3-7-47 Sendamachi, Naka-ku, Hiroshima 730-0052 JAPAN
Phone : 001-81-82 2499911
Fax : 001-81-82 2499921
e-Mail : ottrhiro@enjoy.ne.jp
Trade Representative : Miss Pannee Suwantupinton
pic Osaka
Royal Thai Consulate General, Osaka (Commercial) Bangkok Bank Bldg. 8F, 1-9-16, Kyutaromachi, Chuo-ku, Osaka 541-0056, JAPAN
Phone : 001-81-6-6262-4418
Fax : 001-81-6-6271-1053
e-Mail : ttcosaka@thaitrade.jp
Consul (Commercial) : Mrs. Chitvipa Sukpituksakul
pic Tokyo
OFFICE OF COMMERCIAL AFFAIRS ROYAL THAI EMBASSY (Thailand Trade Office) SETANI Building, Floor 6, 5-4 , Kojimachi Chiyoda-ku, Tokyo JAPAN 102-0083
Phone : 001-81-3 32219482, 32219483, 32219463
Fax : 001-81-3 32219484
e-Mail : thaitctokyo@thaitrade.jp
Minister (Commercial) : Miss Natiya Suchinda
Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. 563 Nonthaburi Road, Bangkrasor, Nonthaburi 11000, Thailand Tel. +66 2507 7999 e-mail: tiditp@ditp.go.th
Copyright © 2013, Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. All rights reserved.

Website Policy  |   Privacy Policy   |   Website Security Policy  

W3C

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
1667621