• ข่าวจาก สคต.
img
img
img
More...
  • ข้อมูลพื้นฐานการค้าและการลงทุน
img
สถานการณ์ตลาดเครื่องสำอางในเกาหลีใต้
ประเทศเกาหลีใต้ สคต.โซล(20/07/60)
img
img
More...
  • กิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาด
img
More...
  • ข้อมูลประเทศ
img
img
img
More...
  • ติดต่อ
pic Seoul
Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy (Thailand Trade Office) 738-20 Hannam-Dong, Yongsan-Ku, Seoul 140-893, REPUBLIC OF KOREA
Phone : 001-82-2 7952431, 7954446
Fax : 001-82-2 7952998
e-Mail : thaitcseoul@ditp.go.th
Minister Counsellor (Commercial) : Miss Vilasinee Nonsrichai
Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. 563 Nonthaburi Road, Bangkrasor, Nonthaburi 11000, Thailand Tel. +66 2507 7999 e-mail: tiditp@ditp.go.th
Copyright © 2013, Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. All rights reserved.

Website Policy  |   Privacy Policy   |   Website Security Policy  

W3C

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
1531717