• ข่าวจาก สคต.
img
ข่าวเด่นรายสัปดาห์จากเยอรมนี (8 – 11 ธ.ค. 60)
1.คนป่วยเยอรมัน
2.Otto จับมือกับ Zalando ต่อสู้ Douglas(12/12/60)
img
รายงาน Business Creation and Networking: หารือร่วมกับ บริษัท DECOROSO
ทางบริษัทมีเป้าหมายที่จะพัฒนาและสร้างชื่อเสียงของกาแฟในระดับนานาชาติ และไม่ใช่เพียงกาแฟเท่านั้นที่บริษัททำการผลิตและส่งออก บริษัทยังได้ส่งเสริมสินค้าท...(08/12/60)
img
ข่าวเด่นรายสัปดาห์จากเยอรมนี (1 – 4 ธ.ค. 60)
1 เครื่องหมาย “Made in Germany”
2 คำตอบของ VW ต่อ Tesla
3 โรบอทผู้ช่วยอัจฉริยะชนะ “รางวัลเพื่ออนาคต” (07/12/60)
More...
  • ข้อมูลพื้นฐานการค้าและการลงทุน
img
รายงาน Business Creation and Networking: หารือร่วมกับ บริษัท DECOROSO
ทางบริษัทมีเป้าหมายที่จะพัฒนาและสร้างชื่อเสียงของกาแฟในระดับนานาชาติ และไม่ใช่เพียงกาแฟเท่านั้นที่บริษัททำการผลิตและส่งออก บริษัทยังได้ส่งเสริมสินค้าท...(08/12/60)
img
รายงาน Business Creation and Networking: หารือร่วมกับ บริษัทคอมโพสเซอร์ จำกัด
ผู้ประกอบการสนใจที่จะส่งออกผลิตภัณฑ์พัฟแต่งหน้าสำหรับแป้งฝุ่น เป็นหลัก ซึ่งเป็นงานที่ผู้ประกอบการออกแบบเองทั้งสิ้น มีด้วยกันทั้งหมด 5 รูปแบบ(16/11/60)
img
รายงานพิเศษ - สหภาพยุโรป เยอรมนี และ Brexit
หลังจากสหราชอาณาจักร (UK) ประกาศตัวออกจากสหภาพยุโรป (EU) ได้สร้างความฮือฮาทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติเป็นอย่างมาก เนื่องจาก EU ถือเป็นองค์กรระหว...(13/11/60)
More...
  • กิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาด
img
รายงาน Business Creation and Networking: หารือร่วมกับ บริษัท DECOROSO
ทางบริษัทมีเป้าหมายที่จะพัฒนาและสร้างชื่อเสียงของกาแฟในระดับนานาชาติ และไม่ใช่เพียงกาแฟเท่านั้นที่บริษัททำการผลิตและส่งออก บริษัทยังได้ส่งเสริมสินค้าท...(08/12/60)
img
รายงาน Business Creation and Networking: หารือร่วมกับ บริษัทคอมโพสเซอร์ จำกัด
ผู้ประกอบการสนใจที่จะส่งออกผลิตภัณฑ์พัฟแต่งหน้าสำหรับแป้งฝุ่น เป็นหลัก ซึ่งเป็นงานที่ผู้ประกอบการออกแบบเองทั้งสิ้น มีด้วยกันทั้งหมด 5 รูปแบบ(16/11/60)
img
More...
  • ข้อมูลประเทศ
img
รายงาน Business Creation and Networking: หารือร่วมกับ บริษัท DECOROSO
ทางบริษัทมีเป้าหมายที่จะพัฒนาและสร้างชื่อเสียงของกาแฟในระดับนานาชาติ และไม่ใช่เพียงกาแฟเท่านั้นที่บริษัททำการผลิตและส่งออก บริษัทยังได้ส่งเสริมสินค้าท...(08/12/60)
img
Fact Sheet ประจำเดือน ต.ค. 60
ข้อมูลประเทศเยอรมนีและภารกิจของสำนักงานฯ ฉบับย่อประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ (Fach Sheet)(06/11/60)
img
Fact Sheet ประจำเดือน ก.ย. 60
รายงานข้อมูลประเทศเยอรมนีและภารกิจของสำนักงานฯ ฉบับย่อประจำเดือน กันยายน 2560 (Fact Sheet)(04/10/60)
More...
  • ติดต่อ
pic Berlin
Commercial Affairs Division, Royal Thai Embassy Petzower Str. 1, 14109 Berlin, GERMANY
Phone : 001-49-30-8050040
Fax : 001-49-30-80500451
e-Mail : thaicom.berlin@t-online.de
Minister Counsellor (Commercial) : Mr. Virajit Suwanpradith
Frankfurt
Royal Thai Consulate-General, Commercial Section Bethmannstr. 58/III ,60311 Frankfurt am Main GERMANY
Phone : 001-4969 25494640
Fax : 001-4969 254946420
e-Mail : thaitrade@depfrankfurt.de
Consul (Commercial) :
Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. 563 Nonthaburi Road, Bangkrasor, Nonthaburi 11000, Thailand Tel. +66 2507 7999 e-mail: tiditp@ditp.go.th
Copyright © 2013, Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. All rights reserved.

Website Policy  |   Privacy Policy   |   Website Security Policy  

W3C

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
1607962