• ข่าวจาก สคต.
img
ข่าวเด่นรายสัปดาห์จากเยอรมนี (19 - 22 พค. 60)
1 เยอรมนีส่งเสริม Start Ups ด้านนวัตกรรม
2 Digital Farming และ Monsanto บริษัท Apple แห่งวงการเกษตร(23/05/60)
img
รายงานพิเศษ – สินค้าที่ใช้ได้สองทาง (dual-use-items) ของเยอรมนี
ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) รวมไปถึงเยอรมนี ต้องปฏิบัติตามกฎในการควบคุม การส่งออกสินค้าที่ใช้ได้สองทาง โดยสินค้าที่ใช้ได้สองทาง หมายถึงสินค้าที่สาม...(23/05/60)
img
More...
  • ข้อมูลพื้นฐานการค้าและการลงทุน
img
รายงานพิเศษ – สินค้าที่ใช้ได้สองทาง (dual-use-items) ของเยอรมนี
ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) รวมไปถึงเยอรมนี ต้องปฏิบัติตามกฎในการควบคุม การส่งออกสินค้าที่ใช้ได้สองทาง โดยสินค้าที่ใช้ได้สองทาง หมายถึงสินค้าที่สาม...(23/05/60)
img
img
More...
  • กิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาด
img
img
img
Fact Sheet ประจำเดือน มี.ค. 60
ข้อมูลประเทศเยอรมนีและภารกิจของสำนักงานฯ ฉบับย่อประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ (Fach Sheet)(04/04/60)
More...
  • ข้อมูลประเทศ
img
img
Fact Sheet ประจำเดือน มี.ค. 60
ข้อมูลประเทศเยอรมนีและภารกิจของสำนักงานฯ ฉบับย่อประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ (Fach Sheet)(04/04/60)
img
รายงาน Business Creation and Networking หารือกับบริษัท Global G.A.P.
Global G.A.P หรือชื่อเดิมคือ EUREPGAP เป็นการริเริ่มของกลุ่มผู้ค้าปลีกในยุโรป โดยทำงานร่วมกับซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยในสินค้า...(03/04/60)
More...
  • ติดต่อ
pic Berlin
Commercial Affairs Division, Royal Thai Embassy Petzower Str. 1, 14109 Berlin, GERMANY
Phone : 001-49-30-8050040
Fax : 001-49-30-80500451
e-Mail : thaicom.berlin@t-online.de
Minister Counsellor (Commercial) : Mr. Virajit Suwanpradith
pic Frankfurt
Royal Thai Consulate-General, Commercial Section Bethmannstr. 58/III ,60311 Frankfurt am Main GERMANY
Phone : 001-4969 25494640
Fax : 001-4969 254946420
e-Mail : thaitrade@depfrankfurt.de
Consul (Commercial) : Miss Sujitra Tanomsup
Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. 563 Nonthaburi Road, Bangkrasor, Nonthaburi 11000, Thailand Tel. +66 2507 7999 e-mail: tiditp@ditp.go.th
Copyright © 2013, Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. All rights reserved.

Website Policy  |   Privacy Policy   |   Website Security Policy  

W3C

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
1405324