• ข่าวจาก สคต.
img
ประเทศผู้ลงสมัครจัดงาน World Expo 2025 ทั้งสี่ประเทศ เริ่มดำเนินการหาเสียงผู้สนับสนุน
ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น รัสเซีย และอาเซอร์ไบจัน ซึ่งได้สมัครจัดงาน World Expo 2025 ได้เสนอโครงการต่อที่ประชุมสามัญใหญ่ของ BIE (Bureau International des Expos...(26/06/60)
img
พรรค La République en Marche ของนาย Macron ได้เสียงข้างมากในรัฐสภา
แม้ว่าคะแนนเสียงจะไม่เป็นไปตามคาดการณ์แต่พรรค La République en Marche ก็ได้เสียง
ข้างมากในรัฐสภาไป 308 เสียงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนร...(20/06/60)
img
More...
  • ข้อมูลพื้นฐานการค้าและการลงทุน
img
img
img
ภาพรวมเศรษฐกิจฝรั่งเศส และสถานการณ์การค้าไทย-ฝรั่งเศส ประจำเดือนมีนาคม 2560
สรุปข้อมูลภาพรวมเศรษฐกิจฝรั่งเศสในไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 และคาดการณ์ปีไตรมาสแรกปี 2560 รวมถึงสถานการณ์การค้าไทย - ฝรั่งเศสในเดือนมกราคม 2560(03/04/60)
More...
  • กิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาด
img
ประเทศผู้ลงสมัครจัดงาน World Expo 2025 ทั้งสี่ประเทศ เริ่มดำเนินการหาเสียงผู้สนับสนุน
ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น รัสเซีย และอาเซอร์ไบจัน ซึ่งได้สมัครจัดงาน World Expo 2025 ได้เสนอโครงการต่อที่ประชุมสามัญใหญ่ของ BIE (Bureau International des Expos...(26/06/60)
img
ประเทศไทยในงานตลาดภาพยนตร์ 2560 ณ เมืองคานส์
งานตลาดภาพยนตร์ (Marché du Film) เป็นงานเจรจาธุรกิจ ที่จัดพร้อมกับงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ โดยปีนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระท...(22/05/60)
img
More...
  • ข้อมูลประเทศ
img
img
img
More...
  • ติดต่อ
pic Paris
Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy 8 Rue Greuze, 75116 Paris, FRANCE
Phone : 001-33-1-56901212
Fax : 001-33-1-56901213
e-Mail : thaitradeparis@orange.fr
Minister (Commercial) : Mrs. Ponpimon Petcharakul
Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. 563 Nonthaburi Road, Bangkrasor, Nonthaburi 11000, Thailand Tel. +66 2507 7999 e-mail: tiditp@ditp.go.th
Copyright © 2013, Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. All rights reserved.

Website Policy  |   Privacy Policy   |   Website Security Policy  

W3C

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
1441084