• ข่าวจาก สคต.
img
img
ชาวฝรั่งเศสจับจ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคน้อยลง
ปริมาณสินค้าอุปโภคบริโภคที่ชาวฝรั่งเศสซื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากพฤติกรรมในการจับจ่ายใช้สอยเปลี่ยนไป(12/10/60)
img
สถาบัน INSEE ยืนยันว่าเศรษฐกิจฝรั่งเศสจะกลับมาเติบโตอย่างรวดเร็ว
สถาบันวิจัยสถิติและเศรษฐกิจแห่งชาติฝรั่งเศส (INSEE) ประเมินการเติบโตของเศรษฐกิจฝรั่งเศสในปี 2560 ไว้ที่ร้อยละ 1.8 สำหรับปี 2560 ทั้งนี้ภาคธุรกิจและภาค...(06/10/60)
More...
  • ข้อมูลพื้นฐานการค้าและการลงทุน
img
รายงานภาพรวมเศรษฐกิจฝรั่งเศส และสถานการณ์การค้าไทย–ฝรั่งเศส ก.ค. 2560
รายงานภาพรวมเศรษฐกิจฝรั่งเศส
และสถานการณ์การค้าไทย–ฝรั่งเศส ประจำเดือนกรกฏาคม 2560
(23/08/60)
img
img
More...
  • กิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาด
img
img
img
More...
  • ข้อมูลประเทศ
img
img
img
More...
  • ติดต่อ
pic Paris
Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy 8 Rue Greuze, 75116 Paris, FRANCE
Phone : 001-33-1-56901212
Fax : 001-33-1-56901213
e-Mail : thaitradeparis@orange.fr
Minister (Commercial) : Mrs. Ponpimon Petcharakul
Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. 563 Nonthaburi Road, Bangkrasor, Nonthaburi 11000, Thailand Tel. +66 2507 7999 e-mail: tiditp@ditp.go.th
Copyright © 2013, Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. All rights reserved.

Website Policy  |   Privacy Policy   |   Website Security Policy  

W3C

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
1559295