• ข่าวจาก สคต.

ภาคธุรกิจเกมส์ในประเทศเนเธอร์แลนด์
รายงานเกี่ยวกับภาคธุรกิจเกมส์ในเนเธอร์แลนด์ สคต ณ กรุงเฮก(21/03/60)

EU เตรียมประกาศห้ามเนื้อสัตว์จากบราซิล
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สคต ณ กรุงเฮก (20/03/60)

ผลการเลือกตั้ง 15 มีนาคม 2560
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สคต ณ กรุงเฮก (16/03/60)
More...
  • ข้อมูลพื้นฐานการค้าและการลงทุน

ธุรกิจร้านอาหารในประเทศเนเธอร์แลนด์
รายงานเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหารในประเทศเนเธอร์แลนด์ สคต ณ กรุงเฮก(10/03/60)


More...
  • กิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาด

รายงานการเข้าพบบริษัท NBI International ผู้จัดงานแสดงสินค้าในเมือง Eindhoven
รายงาน Business Creation and Networking
งานแสดงสินค้า
1. MAP -Expo (พืชสมุนไพรและผลิตภัณฑ์)
2. Halal Expo Europe(06/03/60)

รายงานการเข้าเยี่ยมชมงานแสดงสินค้ารถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2017
รายงานการเข้าเยี่ยมชมงานแสดงสินค้า สคต ณ กรุงเฮก (06/03/60)

More...
  • ข้อมูลประเทศ

More...
  • ติดต่อ
Hague
Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy Laan van Meerdervoort 51 2517 AE The Hague, THE NETHERLANDS
Phone : 001-31-(0)70 345 5444
Fax : 001-31-(0)70 346 1005
e-Mail : info@thaitradehague.com
Minister Counsellor (Commercial) : Mr. Nissana Thaveepanit
Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. 563 Nonthaburi Road, Bangkrasor, Nonthaburi 11000, Thailand Tel. +66 2507 7999 e-mail: tiditp@ditp.go.th
Copyright © 2013, Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. All rights reserved.

Website Policy  |   Privacy Policy   |   Website Security Policy  

W3C

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
1346916