• ข่าวจาก สคต.
img
img
ผู้บริโภคชาวดัชต์นิยมทานอาหารนอกบ้านเพิ่มมากขึ้น
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สคต.กรุงเฮก(09/01/61)
img
คาดการณ์อุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกดัชต์ ปี 2018
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สคต.กรุงเฮก(09/01/61)
More...
  • ข้อมูลพื้นฐานการค้าและการลงทุน
img
ผลไม้และน้ำสมูทตี้
รายงานการตลาดผลไม้และน้ำสมูทตี้ สคต.กรุงเฮก(04/01/61)
img
ตลาดสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศเนเธอร์แลนด์
รายงานการตลาดสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในเนเธอร์แลนด์ สคต.กรุงเฮก(24/08/60)
img
สินค้าออร์แกนิค
รายงานการตลาดเกี่ยวกับสินค้าออร์แกนิค รวมถึงเครื่องหมายรับรองที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรฯ สคต. กรุงเฮก(11/07/60)
More...
  • กิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาด
img
img
รายงาน Business Creation and Networking ผู้นำเข้าของที่ระลึก Holland - Souvenir
ผู้นำเข้าสินค้าของที่ระลึก (14/12/60)
img
More...
  • ข้อมูลประเทศ
img
More...
  • ติดต่อ
pic Hague
Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy WTC The Hague, Tower C, Unit 11.01-B Prinses Beatrixlaan 582, 2595 BM The Hague The Netherlands
Phone : 001-31-(0)70 345 5444
Fax : 001-31-(0)70 346 1005
e-Mail : info@thaitradehague.com
Minister Counsellor (Commercial) : Mr. Nissana Thaveepanit
Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. 563 Nonthaburi Road, Bangkrasor, Nonthaburi 11000, Thailand Tel. +66 2507 7999 e-mail: tiditp@ditp.go.th
Copyright © 2013, Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. All rights reserved.

Website Policy  |   Privacy Policy   |   Website Security Policy  

W3C

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
1637430