• ข่าวจาก สคต.
img
img
img
ตลาดผู้สูงอายุในประเทศเนเธอร์แลนด์
รายงานการตลาดเรื่อง ตลาดผู้สูงอายุในประเทศเนเธอร์แลนด์ สคต.เฮก(22/05/60)
More...
  • ข้อมูลพื้นฐานการค้าและการลงทุน
img
ธุรกิจร้านอาหารในประเทศเนเธอร์แลนด์
รายงานเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหารในประเทศเนเธอร์แลนด์ สคต ณ กรุงเฮก(10/03/60)
img
img
More...
  • กิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาด
img
ตลาดผู้สูงอายุในประเทศเนเธอร์แลนด์
รายงานการตลาดเรื่อง ตลาดผู้สูงอายุในประเทศเนเธอร์แลนด์ สคต.เฮก(22/05/60)
img
รายงาน Business Creation and Networking ผู้นำเข้าสินค้าผลไม้บริษัท Yex
บริษัท Yex B.V. ผู้นำเข้าและกระจายสินค้าผลไม้เมืองร้อน (19/04/60)
img
รายงานการเข้าพบบริษัท NBI International ผู้จัดงานแสดงสินค้าในเมือง Eindhoven
รายงาน Business Creation and Networking
งานแสดงสินค้า
1. MAP -Expo (พืชสมุนไพรและผลิตภัณฑ์)
2. Halal Expo Europe(06/03/60)
More...
  • ข้อมูลประเทศ
img
More...
  • ติดต่อ
pic Hague
Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy Laan van Meerdervoort 51 2517 AE The Hague, THE NETHERLANDS
Phone : 001-31-(0)70 345 5444
Fax : 001-31-(0)70 346 1005
e-Mail : info@thaitradehague.com
Minister Counsellor (Commercial) : Mr. Nissana Thaveepanit
Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. 563 Nonthaburi Road, Bangkrasor, Nonthaburi 11000, Thailand Tel. +66 2507 7999 e-mail: tiditp@ditp.go.th
Copyright © 2013, Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. All rights reserved.

Website Policy  |   Privacy Policy   |   Website Security Policy  

W3C

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
1408211