• ข่าวจาก สคต.
img
img
img
More...
  • ข้อมูลพื้นฐานการค้าและการลงทุน
img
img
img
More...
  • กิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาด
img
img
img
More...
  • ข้อมูลประเทศ
img
img
img
More...
  • ติดต่อ
pic Prague
Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy (Thai Trade Center) Holeckova 29, 150 95 Praha 5, Smichov Prague, CZECH REPUBLIC
Phone : 001-420-257-323-030, 257-325-867, 257-325-882
Fax : 001-420–257-327-555
e-Mail : thaicom@iol.cz
Minister Counsellor (Commercial) : Miss Yossavadee Kaevatana
Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. 563 Nonthaburi Road, Bangkrasor, Nonthaburi 11000, Thailand Tel. +66 2507 7999 e-mail: tiditp@ditp.go.th
Copyright © 2013, Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. All rights reserved.

Website Policy  |   Privacy Policy   |   Website Security Policy  

W3C

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
1671411