• ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
  • Link ที่เกี่ยวข้อง
  • กล่องรับความคิดเห็น
  • ข้อควรรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ
  • ติดต่อหน่วยงาน
 
  • ผู้ดูแลศูนย์ข้อมูลฯ
      สำนักสารสนเทศและการบริการการค้าระหว่างประเทศ
      กลุ่มงานบริการการค้าระหว่างประเทศ
      22/77 ถ.รัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
      Phone : 0-2512-0123 ต่อ 508
      Fax : 0-2512-3055
      e-mail :
thanesponc@ditp.go.th
 
 
  • นางพันทิพา  ชพานนท์
  • นายธเนศฐ์พล  ฉิมวัย 
Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. 563 Nonthaburi Road, Bangkrasor, Nonthaburi 11000, Thailand Tel. +66 2507 7999 e-mail: tiditp@ditp.go.th
Copyright © 2013, Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. All rights reserved.

Website Policy  |   Privacy Policy   |   Website Security Policy  

W3C

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้าinfo_center
7794