• ติดต่อ
pic Ho Chi Minh
Thai Trade Center - Ho Chi Minh City Room 1805, Saigon Centre Building Tower 2, 67 Le Loi Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Phone : +8428-3914-1838-9
Fax : +8428-3914-1864
e-Mail : ttc_hcmc@vnn.vn ; ttchcmc.ditp@gmail.com
Consul (Commercial) : -

pic Hanoi
Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy No.905, 9th Floor, HCO Building 44B Ly Thuong Kiet Str. Hanoi, S.R.Vietnam
Phone : 001-84 24-39365226, 39365227
Fax : 001-84 24 39365228
e-Mail : thaitchanoi@ditp.go.th
Director : Miss Pannakarn Jiamsuchon

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ | ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง | รายงานประจำปี | คู่มือการปฎิบัติงาน | รายงานผลการปฎิบัติงาน |หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | อัตราแลกเปลี่ยน | ถาม-ตอบ
แบบสำรวจความพึงพอใจ | รับเรื่องร้องเรียน | สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ลงนามแล้ว | สมัครสมาชิกรับข่าวสาร | ร่างกฏหมายที่รับฟังความคิดเห็น | แผนผังเว็บไซต์ทั้งหมด
Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. 563 Nonthaburi Road, Bangkrasor, Nonthaburi 11000, Thailand Tel. +66 2507 7999 e-mail: tiditp@ditp.go.th
Copyright © 2013, Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. All rights reserved.

Website Policy  |   Privacy Policy   |   Website Security Policy  
W3C