pic
  • What's up
img
สัมมนา "โครงการพัฒนาศักยภาพทางการค้าสินค้าอาหารสู่สากล"
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 5 - 10 อาคารแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งประก...(23/05/60)
img
โครงการฝึกอบรม ต้นกล้า โก อินเตอร์ ประจำปี 2560
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฯ สมัครด่วน!! วันนี้ -28 เม.ย. 2560 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการฯ และส่งใบสมัครได้ที่ E-mail : tonklagointer2017@gmail.com หร...(19/04/60)
More...
  • ปฏิทินการอบรม

  • ฝึกอบรม-สัมมนา
img
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนางาน "โอกาสของสินค้าอาหารและธุรกิจบริการร้านอาหารของไทยในตลาดสหรัฐอเมริกา"
เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ http://application.ditp.go.th/activity/index/detail?activityid=6243
ติดต่อสอบถาม : 02-507-8300 , 02-507-8394 (20/07/60)
img
เร่ง เร็ว แรง แซงคู่แข่งการค้า ด้วยนวัตกรรมไอที
ด่วน เชิญสมัคร (ฟรี) การเสวนา "เร่งเร็ว แรง แซงคู่แข่งการค้า ด้วยนวัตกรรมไอที" วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ (Aud...(14/07/60)
img
“เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการค้าออนไลน์ Canon Smart Online SME” หัวข้อเรื่อง อาหารสำเร็จรูป
วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560
เวลา 09.00 - 16.00 น.
สถานที่ ห้องสัมมนา 4 (Auditorium) สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)(09/06/60)
More...
  • เอกสาร/สรุปฝึกอบรม-สัมมนา
img
เอกสารประกอบการสัมมนา หัวข้อ “เจาะตลาดจีน (สินค้าอาหาร) ออนไลน์” (Trading Food through Online)
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 9 อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี(09/06/60)
img
เอกสารประกอบการสัมมนา หัวข้อ"Functional Food”
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 8 อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี(09/06/60)
img
เอกสารประกอบการเสวนาหัวข้อ “Food Innovation”
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 10 อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี(09/06/60)
More...
  • e-Learning

Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. 563 Nonthaburi Road, Bangkrasor, Nonthaburi 11000, Thailand Tel. +66 2507 7999 e-mail: tiditp@ditp.go.th
Copyright © 2013, Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. All rights reserved.

Website Policy  |   Privacy Policy   |   Website Security Policy  

W3C

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
1465511