• ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
img
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการจัดคณะผู้แทนการค้าธุรกิจบริหารการจัดงาน (Event Business)
หากสนใจเข้าร่วมโครงการฯ โปรดส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ที่สำนักส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือทางโทรสารหมายเลข 02-547 4241...(12/10/60)
More...
ประกาศ
img
More...
ประกวดราคา
img
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 1. ชื่อโครงการ ขอซื้อ ขอจ้างบุคคลากรมาให้บริการภายใต้โครงการศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน AEC Business Support Center สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ขอซื้อ ขอจ้างบุคคลากรมาให...(20/10/60)
More...
  • วีดีโอ
  • แกลเลอรี่
  • e-Publication
pic
THINK OUTSIDE THE BOX
pic
E-Magazine April 2016
pic
โอม ศรี คเณ ศา ยะ นะ มะ หะ
pic

Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. 563 Nonthaburi Road, Bangkrasor, Nonthaburi 11000, Thailand Tel. +66 2507 7999 e-mail: tiditp@ditp.go.th
Copyright © 2013, Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. All rights reserved.

Website Policy  |   Privacy Policy   |   Website Security Policy  

W3C