• ที่อยู่กรม (บางกระสอ)
 
  • ที่อยู่กรม (ถนนรัชดาภิเษก)
     กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (บางกระสอ)
     563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
     โทรศัพท์ : 0 2507 7999
     โทรสาร :  0 2547 5657
     สายด่วน : 1169
     ไลฟ์แชท : www.ditptouch.com
     อีเมล : tiditp@ditp.go.th
 
     กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ถนนรัชดาภิเษก)
     22/77 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
     โทรศัพท์ : 0 2513 1909
     โทรสาร : 0 2511 5200
     สายด่วน : 1169
     ไลฟ์แชท : www.ditptouch.com
     อีเมล : tiditp@ditp.go.th
     แผนที่  |  Google Map
 
     แผนที่  |  Google Map
 

 
แผนที่กรม (บางกระสอ)
 


แผนที่กรม (ถนนรัชดาภิเษก)
 
Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. 563 Nonthaburi Road, Bangkrasor, Nonthaburi 11000, Thailand Tel. +66 2507 7999 e-mail: tiditp@ditp.go.th
Copyright © 2013, Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. All rights reserved.

Website Policy  |   Privacy Policy   |   Website Security Policy  
W3C