• การรับเรื่องร้องเรียน

การรับเรื่องร้องเรียน
* ชื่อ :
 
* นามสกุล :
 
* บริษัท/หจก./ร้าน/หน่วยงาน :
 
ที่อยู่เลขที่ :
 
ถนน :
 
แขวง/ตำบล :
 
เขต/อำเภอ :
 
จังหวัด :
 
รหัสไปรษณีย์ :
 
* เบอร์โทรศัพท์/มือถือ :
 
โทรสาร :
 
* อีเมล์ :
 
* เรื่องที่ร้องเรียน :
 
* รายละเอียดการร้องเรียน :
 

Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. 563 Nonthaburi Road, Bangkrasor, Nonthaburi 11000, Thailand Tel. +66 2507 7999 e-mail: tiditp@ditp.go.th
Copyright © 2013, Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. All rights reserved.

Website Policy  |   Privacy Policy   |   Website Security Policy  

W3C