จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้าBillofRight
567
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (pdf)

โปรดกรอกข้อมูลก่อนแสดงความคิดเห็น
รายละเอียดผู้ทำแบบสอบถาม
* ชื่อ
 
* สกุล
 
อาชีพ/ตำแหน่ง
 
* หน่วยงาน/สถานที่ทำงาน
 
* E-mail
 
* เบอร์โทรศัพท์
 
โทรสาร
 

แสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฯ
* แสดงความคิดเห็น
 
ไฟล์แนบความคิดเห็น
 
ไฟล์แนบdoc,xls,pdf,jpg

ท่านสามารถใส่ไฟล์แนบได้ไม่เกิน 1,000 KB.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ | ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง | รายงานประจำปี | คู่มือการปฎิบัติงาน | รายงานผลการปฎิบัติงาน |หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | อัตราแลกเปลี่ยน | ถาม-ตอบ
แบบสำรวจความพึงพอใจ | รับเรื่องร้องเรียน | สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ลงนามแล้ว | สมัครสมาชิกรับข่าวสาร | ร่างกฏหมายที่รับฟังความคิดเห็น | แผนผังเว็บไซต์ทั้งหมด
Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. 563 Nonthaburi Road, Bangkrasor, Nonthaburi 11000, Thailand Tel. +66 2507 7999 e-mail: tiditp@ditp.go.th
Copyright © 2013, Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. All rights reserved.

Website Policy  |   Privacy Policy   |   Website Security Policy  

W3C